Home

Legea 115 din 2015

LEGE Nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 Dispoziţiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privin Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 336 din 18 mai 2015 LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (la data 20-mai-2015 actul a fost promulgata de Decretul 473/2015

LEGE nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor local EDITORIAL/ Legea 115 din 2015 privind alegerile locale, o mare mizerie! Posted By: Cristi Nicolau alegeri locale, editorial, legea 115. Distribuie articolul. Când ai bannere, n-ai afișe, când ai pliante, n-ai voie cu caravana. Când faci ziar nu te întâlnești cu electoratul. Și tot așa (la 23-05-2015, Art. 89^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.) + Articolul 90 Dispozițiile art. 32-34 se aplică în mod corespunzător și consilierilor județeni Eticheta: Legea 115 din 2015 Actualitate S-a dat o lege nouă! Ce pățesc pedofilii din România. Se schimbă legea în România pentru indivizii care cred că pedofilia este o normalitate și că... More Posts. PREMIUM. 607. Editorial. Video. Moment unic în România. La doar câțiva anișori, o fetiță a defilat cu militarii Brigăzii 30. Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. (3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilo

LEGE Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 26 iunie 2015 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scopul legii ART. 1 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţie În M. Of. nr. 446 din 4 iunie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 40/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea. Legea nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, prin care au fost armonizate unele aspecte în vederea creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, va intra în vigoare.

(3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr.473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispoziţii contrare Dosar 3231/115/2015 din 16.11.2015 - Tribunalul Caraș Severin, obiect infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.32 CP rap. la art.8 Legea 241/2005; art.241 al.1 lit.a,b,c CP; art.242 al.1,3 CP, categorie Penal, stadiul Fon Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 339 din 18 mai 2015 Legea 115 Din 2015 Actualizata 2020 Art 26. ilinca și alex florea idei de a face bani illegal in uk impozit cifra de afaceri idei de a face bani impozit neplatit de 10 ani imagini cu copii la scoala imagini cu regele mihai hyundai ioniq hybrid plug in 2020

LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor

III din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. (2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ultima actualizare : Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale. TITLUL II - Impozitul pe profit. TITLUL III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor. TITLUL IV - Impozitul pe veni Hotărârea nr. 115 din 08.07.2015. privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de 5/18 din suprafaţa construită desfăşurată de 625,8 mp a imobilului situat în Piaţa Libertăţii nr. 12, str. Podul Viilor nr. 2, Baia Mare, monument istoric cunoscut sub. Legea 115 Din 2015 Actualizata 2020 Pdf. Lista Operatorilor Economici Prevăzuți La Art 16 Alin 3 Din Legea Nr 249 2015 Actualizata La Pdf Free Download. Pdf Analele Universitatii Eftimie Murgu Din Resita Irimia Horia Academia Edu.

Legea Nr.155 din 18.06.2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 22 iunie 2015 Legea pensiilor 223 din 2015. Legea pensiilor 223 din 2015 ART. 115 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a.

Legea Nr.70 din 02.04.2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat Legea nr. 115/2016 - completarea art. 12 din OUG nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; Decretul Președintelui nr. 564/2016 - promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Politiei de Frontieră Român 1 Parlamentul României - Lege nr. 74/2015 din 14 aprilie 2015 Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative1 În vigoare de la 23 mai 2015 Consolidarea din data de 25 noiembrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 23 aprilie 2015 şi include modificăril

Legea administra Ńiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001 Versiune consolidata la data de 04.11.2014 CAPITOLUL I Dispozi Ńii generale SEC łIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz ă regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi func Ńionarea administra Ńiei publice locale În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a), pct.12 şi art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; « Hotărârea nr. 115 din 08.07.2015 Hotărârea nr. 117 din 08.07.2015. EXTRAS din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit ăţilor administra ţiei publice locale, pentru modificarea Legii administra ţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale şilor locali Art. 84. Votarea are loc într-o singur ă zi L. nr. 115 / 2015. - Fişa actului la 10 feb. 2021 -. Act. L. nr. 115 / 2015. Titlul actual. Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali Monitorul Oficial 115 din 13 Februarie 2015 (M. Of. 115/2015) 1. HOTĂRÂRE nr. 75 din 4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015

Art. 39 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (modificat prin O.U.G. nr. 40/2019) Vechea reglementare. În vechea reglementare, la art. 39 alin. 1, lit.g) prevedea: (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții: () g) primește procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripție județeană. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 20 mai si a intrat in vigoare incepand cu data. Articolul I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare.

LEGE nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor ..

Ordinul 115/2015 ( pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015. - Potrivit art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţi ORDIN nr. 1.115 din 16 iulie 2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015. Având în vedere referatul de aprobare nr. 153.583/im din 4 mai 2015 al direcţiei generale păduri. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (2) Termenele de declarare și de plată a sumelor reprezentând contribuțiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislația fiscală pentru declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale

Citeste acum cele mai noi stiri pe topicul legea 115/2015 - Stiripesurse.ro Exclusivitati si braking news-uri publicate de jurnalisti cu experienta În M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (M. Of. nr. 912 din 7. Legea nr. 65/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru.

De profesie avocat, candidatul Alde își bazează

Dosar 3049/115/2015 din 26.10.2015 - Tribunalul Caraș Severin, obiect infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 48 CP, categorie Penal, stadiul Fon publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. (3) Acreditarea observatorilor interni și internaționali se face conform art. 89 din Procedura de acreditare a observatorilor interni și internaționali reglementată de Legea nr.115/2015 este una foarte greoaie, inclusiv l Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015 Legea controlului averii. Legea 115/1996 actualizata pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial nr. 263 din 28.10.1996 Ultima data actualizata prin:. Lege nr. 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Consiliul local Bistriţa, convocat în şedinţă

EDITORIAL/ Legea 115 din 2015 privind alegerile locale, o

LEGE (R) 215 23/04/2001 - Portal Legislati

(5) din Legea nr. 115/2015 şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, instanţa competentă să soluţioneze contestaţiile privind candidaturile la alegerile locale şi parlamentare este secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală. IX. Opinia judecătorilor-raportori. 24 din data de 14.08.2020 . Având în vedere prevederile art. 4751 din Legea 115/2015 pentru alegerea - autorităţilor administraţiei publice locale, modificată și completată ulterior, precum şi art. 3 din Legea 84/2020; Faţă de dispoziţiile art. 52 alin. 2 din Legea 115/2015, din care rezultă că admitere

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor

Materiale publicate cu eticheta: Legea 115 din 201

conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare Nr. crt. Biroul electoral de circumscripţie judeţean / municipal / orăşenesc / comunal Sediul biroului electoral de circumscripţie Programul de lucru 1. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsău Legea Nr.263 din 06.11.2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 09 noiembrie 2015 modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017), aprobată prin Legea nr. 115/2017 (M. Of. nr. 403 din 29 mai 2017); Ø Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificare Legea Nr.4 din 07.01.2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 09 ianuarie 2015 11. art.111620 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 20030118 L 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare 25LU 1# 12. 690 Impozit pe veniturile din alte surse nr.227/2015 privind Codul fiscal art.114, art.115 şi 132 din Legea 20470101 L 25 a lunii.

HOTARAREA NR. 115 din 28.08.2015. septembrie 7, 2015. privind înregistrarea orașului Sinaia în Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP Pe cale de consecinta, Tribunalul constata ca au fost incalcate dispozitiile art. 47 alin. 1 din Legea 115/2015, propunerile de candidatura fiind nelegale intrucat nu au fost formulate de structura partidului prevazuta de lege, respectiv de Filiala Municipiului Bucuresti, ci de filala Sectorului 5, filiala ce are statut de filiala locala Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare Descarca documentu

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor ..

(1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul. privind stabilirea, conform art. 27 din legea 115/2015, a numärului de candidaci pentru Consiliul Jude!ean Olt, corespunzñtor sintagmei completi de candida!i din legea 115/2015 de prevedertle art.27 din legea 115/2015, Prin lisrä completã de candidati inlelege care cuprinde candidati egal cu suma dintr COMUNA DUMBRAVITA. Knowledge Base. Constitutie Art 120-123. Principii de bază. Legea 340 din 2004. Prefectul și instituția prefectului. Legea 393 din 2004. Statutul aleșilor locali. Legea 115 din 2015

Bani mai mulți pentru rezerviști! Legea intră în vigoare

 1. istrul apărării naționale a fost informat de nenumărate ori cu privire la aplicarea eronată a legii (art. 60 alin. 1 și 3 din Legea nr. 223/2015) de către CPS, dar din păcate nu a dispus nicio măsură reparatorie. @ionel bardo
 2. LEGE nr. 65 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului d
 3. În conformitate cu prevederile art.26 alin.5 din Legea 115/2015, cu modificările instituite de art. 2 alin.3 din Legea 84/2020, s-a procedat la desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscriptie si a locţiitorului acestuia de catre preşedintele Tribunalului Bacău, sens în care, prin Procesul verbal nr

22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 68, pct. 69, pct. 90 din HG nr. 577/2020] Primarul, împreunăcu formațiunileteritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări,actualizeazălistele electorale complementare, pânăcel târziu la data de 4 septembrie 2020 din data de 16.08.2020 Având în vedere prevederile art. 47-51 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată și completată ulterior, precum şi art. 3 din Legea 84/2020; Faţă de dispoziţiile art. 52 alin. 2 din Legea 115/2015, din care rezultă că admiterea sa LEGEA 227/2015 - Noul Cod Fiscal. 2015-09-10 - Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015. 2015-09-07 - Promulgată prin Decretul nr. 718/2015. Procedura legislativă. Forma trimisă spre promulgare 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, formulăm prezentul, RAPORT DE ACTIVITATE cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor din averea debitoare

LEGE nr.115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi ..

 1. istrației publice locale, pentru modificarea Legii ad
 2. food cumpără forma actualizată din 10 decembrie aprobată cu modificări prin legea nr. 54 alin 1 din legea nr. Organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi parchetului din circumscripţia în cadrul căreia funcţionează şi controlează efectuarea corectă a tuturor.
 3. publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificăril
 4. HOTĂRÂREA NR.115/29.10.2015. Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice . pentru anul 2016 Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 29 octombrie 2015; Văzând referatul de specialitate nr. 19261 din 23.09.2015 a Serviciului Organizar
 5. PRINCIPII DE BAZĂ [art. 1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 115/2015,cu modificările și completările ulterioare] Consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale

din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. Depun anexat o copie a statutului organizației neguvernamentale pe care o reprezint, precum și o copie a hotărârii judecătorești de înființare a organizației, din care rezultă că organizația este înființată anterior datei de 12 decembrie 2020 incompatibilitate preväzut de art. 25 alin. 2 din Legea nr. 115/2015. Având în vedere cä domnul Viorel a fost declarat incompatibil cu de al CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE COMUNALE nr. 9 - SÂNGEORGIU DE PÃDURE se apreciazä cä este obligatorie înlocuirea acestuia potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 1 15/2015 O firma a declarat pana la finalul anului 2015 in Declaratia 205 nominal pe fiecare beneficiar veniturile din alte surse respectiv din arbitraj (art. 114 alin. (2) d) si art. 115 Codul fiscal). Avand in vedere ca incepand cu acest an Declaratia 205 s-a desfiintat, vom vedea ce alte obligatii..

minoritätilor nationale din partea Asociatiei Partida Romilor PRO-EUROPA. Potrivit art. 26 alin. 15 din Legea 115/2015, birourilor electorale de circumscriptie se completeazä în etapa a Il-a cu reprezentantii partidelor politice ai organizatiilor cetätenilor apartinând minoritätilor nationale, altele decât cele preväzute la alin Hotărârea nr.115 Bucureşti, 14.12.2015 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.223/2015-pensii militare Tehno-Ordonanta de Urgenta nr.57/2015 prin care pensiile militare de stat au fost taiate cu pâna la 28,8% din drepturile stabilite de Legea 223/2015 Legea 115/2015 si a dispus inlaturarea din spatiul on line a înregisträrilor audio-video cu caracter de propagandä electoralä, clupä terminarea perioadei pentru clesfÇurarea campaniei electorale. lit. din Legea 115/2015 constituie contraven!ii urmätoarele fapte: Potrivit art. 108 al.

Dosar 3231/115/2015 din 16

Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr

Legea 115 Din 2015 Actualizata 2020 Art 2

 1. LEGEA 227/2015 - Noul Cod Fiscal. 2015-09-10 - Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015. 2015-09-07 - Promulgată prin Decretul nr. 718/2015. Procedura legislativă. Forma trimisă spre promulgare
 2. isterelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele încredinţate de preşedintele Oficiului..
 3. LEGE Nr. 458 din 8 iulie 2002 *** Republicată privind calitatea apei potabile Act de bază #B: Legea nr. 458/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2012 #M2: Legea nr. 301/2015
 4. Pagină 3 din 11 BG,RD. 2 ex Până la începerea campaniei electorale, cel târziu la data de 27.08.2020 (Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. 3 din Legea nr
 5. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin

Legea nr.227/2015 - ANA

 1. Definitiva. Fara cale de atac conform art.115 alin.2 din Legea nr.208/2015. Solutia va fi pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntata astazi, 15 septembrie 2020. pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate s-a format dosar asociat nr.2421/1/2020/a1
 2. Home > Documents > Legea 177-2015. Legea 177-2015. Date post: 16-Dec-2015: Category: Documents: View: 8 times: Download: 0 times: Download for free Report this document. Share this document with a friend. Description: Completeaza Legea 10/95 of 15. Download. Embed Size (px).
 3. (2) și (3), art. 102 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020, art. 1 din Legea nr. 135/2020 și pct. 1 din Anexa la HG. nr. 576/2020] Consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor județene se aleg prin vo
 4. sunt contrare prevederilor art.79 din Legea nr.115/2015 cu modificärile si completärile ulterioare, care face referire la utilizarea stemei nationale, si nici prevederilor art.8 din Hotärârea Guverñului nr. 25/2003, sustinând cå enumerarea fäcutå de acest act normativ nu este exhaustivå nici foarte restrictivä, läsând lo
 5. (4) din Legea nr. 115/2015, conform cårora: 'fmpotriva hotårâri/or pronuntate de birouri/e electora/e materidcampaniei electora/e se poate face contestatie în termen de 48 de ore de la data afi§årii, care se depune la birou/ electoral ierarhic superior
 6. istratiei publice locale, pentru modificarea Legii ad

Consiliul Judeţean Maramureş - Hotărârea nr

 1. Radu-llie cu privire la ivirea incidentului preväzut de art. 25 alin.2 din Legea nr. 115/2015 cu modificärile completärile ulterioare. Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr. 28 Mure§ se considerä competent în solutionarea acestei sesizäri, în temeiul art. 26 alin.13 32 alin.l lit. a., 41 din Legea 115/2015
 2. Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților; Legea 288/2015 privind votul prin corespondență. După cele două runde de alegeri din anul 2016, constatăm că persistă unele discrepanțe între regulile aplicabile în procesul electoral, în funcție de tipul alegerilor (locale, parlamentare, europarlamentare sau.
 3. 115/2015 Creșterea număru-lui de reprezentanți aleși în Diaspora modificarea cores-punzătoare a Legii 208/2015 Extinderea votului prin corespondență și la votul intern. modificarea cores-punzătoare a Legii 288/2015 Introducerea votului electronic și de tre-cere la un sistem de vot pe bază de liste deschise. grup de lucru cre
 4. Autor: Conta Conect. ianuarie 28. Legea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015
30 de candidați ilegali aprobați de birourile electoraleHalucinantele manevre ale guvernului Orban: legislatiaSENTINTE COPY-PASTE PENTRU POLITICIENI – Motivarea