Home

Aristotel metafizica comentariu

Aristotel-Metafizica. Robert Apetrei. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Aristotel-Metafizica Aristotel - Metafizica ,Cartea a-IV-a, cap.III-VI. Cartea a- IV-a trateaza problemele genului si pe cele ale proprietatii. Studiul cercetarii axiomelor cat si a Fiintelor tine de o singura stiinta si anume de cea a filozofului deoarece aceste axiome apartin tuturor lucrurilor si nu doar unui gen de lucruri ARISTOTEL. METAFIZICA Traducere, comentariu si note de ANDREI CORNEA Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. HU MA NITAS BUCUREŞT

ARISTOTEL . METAFIZICA Traducere, comentariu si note de . ANDREI CORNEA . Ediia a II-a revzut i adugit . HU MA NITAS BUCURETI ( :cllt'll.l J( >ANi\ 1>1{1\t ,t > 1\111 ( 1 ',t 11 l\1r\HI>1\I{I . Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale ARISTOTEL . Metafizica/ Aristotel; trad., pref. i note: Andrei Carnea. Ed. a 2-a, rev. - Bucureti: Humanitas, 2007. METAFIZICA Traducere, comentariu si note de ANDREI CORNEA Editia a Il-a revzu t si adugit. H U M A N ITA S BUCURKTI ( \* 1* 1 |11 .1 U > ANA DKA< . >M IK I V I I MA U I Ai d. Descrierea C IP a Bibliotecii Nationale A R IS T O T E L M e ta fiz ica / A risto te l; trad., pref. si n o te : A n d rei C o rn ea Metafizica este numele uneia din operele esențiale ale metafizicii (ramură a filozofiei), scrisă de gânditorul și filozoful grec Aristotel.Subiectul lucrării se referă la tot ce există, privit prin perspectiva strictă a simplei sale existențe și nu a relativei importanțe pe care acel corp, lucru, obiect, concept, idee, noțiune etc. l-ar avea sau nu

(PDF) Aristotel-Metafizica Robert Apetrei - Academia

 1. OM - Soma - Psyche - Nous - DUMNEZEU Filosofia lui Aristotel va avea in Evul Mediu o influenta considerabila asupra teologiilor crestina, islamica si ebraica. Metafizica lui Aristotel prezinta, si ea, asemanari cu Samkhya-Yoga. Omul e format din corp (soma), suflet (psyche) si spirit (nous), care ne gandeste si ne concepe (de anima)
 2. Metafizica - Aristotel, Gheorghe Vlăduţescu Aristotel. Rating . Citiți părerile utilizatorilor (1) Scrieţi un comentariu ; Metafizica a exercitat o influență majoră asupra istoriei filosofiei occidentale.Este considerată una din operele filosofice fundamentale și una din lucrările principale ale lui Aristotel. Mai multe detalii
 3. ții din care se chinuiește să iasă, ignorarea problemei nu dezleagă nodul legăturii încurcate, în care gândirea este prinsă(995a)
 4. Fizica aristotelica. Aristotel este parintele stiin­telor naturii, carora el le-a inchinat cele mai multe dintre lucrarile sale. Ca intemeietorul stiintelor naturii, Aristotel a fost singura autori­tate in acest domeniu timp de 18 veacuri. Desigur, stiinta lui enciclope­dica are multe lacune si multe erori, aceasta din pricina metodei.
 5. Aristotel-Metafizica fragment Aristotel(383-322 i.e.n) este născut la Stagiara şi este alături de Platon,o figură centrala a filosofiei Greciei Antice. Cum tatăl său era medic,Aristotel nu a avut doar preocupări filosofice,ci era interesat în general de ştiinte,fiind astfel întemeietorul multora dintre acestea.Este insă şi un criti
 6. In ordonarea tradiţională a operelor lui Aristotel, Metafizica era cartea care venea după Fizica (meta ta physika: după fizică); aşadar, metafizica se referea la subiectele abordate in acea carte - in primul rând natura fiinţei, substanţa, cauzalitatea şi existenţa divinităţii. Aristotel Insuşi a numit aceste probleme.

Aristotel - Metafizica ,Cartea a-IV-a, cap

Metafizica, farà insà a interveni Tn substanta sa. Cred si astàzi, asa cum am scris in editia din 2001, cà Aristotel nu estc doar lui pilon csential al traditici filozofice, dar si cà cl ramane· profumi actual, capabil sà ofere sugestii importante niodcmiiàiii must re tarzii. Traducerea de fatà De la Aristotel înainte termenul de Metafizică va avea şi sensul de Ontologie, dar va mai avea o accepţie de metodă filozofică opusă celei dialectice. Kant De la Aristotel încoace logica nu a avut nevoie să facă un pas înapoi, dar ca şi pînă astăzi ea n-a putut face un pas înainte . Opera aristotelica cuprinde toate. Secolul 2 (după 110). Comentariu la Etica Nicomahică. Alexandru din Afrodisia. Conducător între 198 şi 202. Comentarii la Topica, Analitica Primă, Despre simţuri, Metafizica şi Meteorologicele. Porfir (232-309). Comentarii la Categorii. Iamblichos (240-325). Dexippus (c. 330). Comentariu la Categorii. Themistius (340-384/385) 2150-metafizica-aristotel-traducere-gheorghe-vladutescu-9786067483529.html. ISBN. 978-606-748-352-9. Fiți primul care își scrie părerea. Scrieţi un comentariu. Metafizica - Aristotel, traducere Gheorghe Vlădutescu. Metafizica este una din lucrările principale ale lui Aristotel și o operă esențială a filosofiei europene

Metafizica este operă esențială a filosofiei europene. Subiectul cărții se referă la tot ce există, privit prin perspectiva strictă a simplei sale existențe și nu a relativei importanțe pe care acel corp, lucru, obiect, concept, idee, noțiune l-ar avea sau nu. În această lucrare, Aristotel tratează de asemenea diferite aspecte ale cauzalității, existența obiectelor matematice. Metafizica lui Aristotel prezinta, si ea, asemanari cu Samkhya-Yoga. Omul e format din corp (soma), suflet (psyche) si spirit (nous), care ne gandeste si ne concepe (de anima). Spiritul exista dintotdeauna si el il patrunde din afara pe om in momentul in care e zamislit Metafizica (greacă: τὰ μετὰ τὰ φυσικά, [scrierile] după fizică ; latină: Metaphysica) este una dintre lucrările principale ale lui Aristotel, în care dezvoltă doctrina la care se referă uneori ca Înțelepciune, alteori ca Prima Filozofie, și uneori ca Teologie.Este una dintre primele lucrări majore ale ramurii filozofiei cu același nume Aristotel - un filosof al polis-ului. Încă din secolul al VI-lea, considerat momentul oficial al naşterii filosofiei greceşti, polis -ul sau cetatea greacă reprezintă cadrul social de posibilitate a apariţiei şi dezvoltării acestei gândiri. Corespondenţa dintre evoluţia cetăţii şi aceea a gândirii filosofice se va păstra. Revista de Filosofie Analitică, III, 2o, 2009 31 fericirii, marcând însă prezența sa în întreg cuprinsul EN. Incursiuni rapide pentru identificarea aceleiaşi metode vor fi făcute şi în Metafizica, Despre suflet şi Etica eudemică. Virtuțile şi viața virtuoasă, chiar viața fericită, pot fi deprinse, după părere

Filosofia lui Aristotel se naşte ca o încercare de critică şi sistematizare a platonismului. Rezultatul a fost un tip nou de filosofie care a structurat premodernitatea în cele mai intime articualţii ale sale: universul ierarhic, precaritatea umană, modelul transcendentului, posbilitatea logicii, teoria sufletului, etc. Opera sa a fost valorificată în secolul I d.Hr. de Andronicos din. METAFIZICA LUI NAE IONESCU, IN UNICA SI IN DUBLA EI INFATISARE. I. Vasiliu-Scraba. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 4 Full PDFs related to this paper. Read Paper. METAFIZICA LUI NAE IONESCU, IN UNICA SI IN DUBLA EI INFATISARE Aristotel și doctrina primului motor. Problematica aristotelică se originează în disputa asupra participaţiei sensibilului la intelegibil. Într-adevăr, metafizica platoniciană avea de rezolvat o dificultate majoră: participarea lucrurilor la idei, în condiţiile în care spaţiul inteligibil era transcendent sensibilului

înaintea lui Aristotel, ideea unei unităţi organice proprii frumosului fusese apărată de Platon. La aceste două trăsături caracteristice se adaugă, în Metafizica autorului nostru, o a treia: to horismenon, calitatea de a fi determinat (XII 3, 1078 a) Aristotel a mai scris şi o lucrare de etică practică sau aplicată, cu titlul Politica (în 8 cărţi), care a rămas neterminată. Tot aici se mai poate aminti un dialog Eudemos, care s-a pierdut. d) Scrieri din domeniul esteticii: Retorica (în 3 cărţi) şi Poetica. e) Scrieri cu caracter filozofic general: Metafizica (în 14 cărţi)

Ammonius Hermiae şi Stephanus din Alexandria, Comentarii la tratatul Despre interpretare al lui Aristotel însoţite de textul comentat; traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura academiei, Bucureşti, 1971 Aristotel - Poetica 1. ARISTOTEL (384­322 î.e.n.) T/ ARISTOTEL POETICA i A Studiu introductiv, traducere şi comerttairii de d M. PIPFW ­V:>*T.^ Ediţia a IIT­a îngrijită de STELLA PETECEL IR AIRI Bucureşti, 1998 Redactor: EDUARD IRICINSCHI Concepţia grafică a copertei colecţiei: VENI AMIN & VENI AMIN Tehnoredactare computerizată: LILIANA KIPPER MARIANA MÂRZEA API2TOTELOYZ FIEPI. CONSIDERATII LA METAFIZICA LUI ARISTOTEL Metafizica desemneaza, afirma Ilie Parvu, o teorie generala a reconstructiei rationale a lumii avind ca pretentie sa determine constante filosofice ale lumii, deci sa prinda invariantii printr-un termen al existentei, al experientei, al cunoasterii si al altor angajari ale omului, iar acesti invarianti poarta traditional numele de categorii Metafizica este ramura filozofiei preocupată cu natura existenței, fiinţelor și a lumii. Se poate argumenta că, metafizica este fundamentul filosofiei: Aristotel o numește prima filosofie (sau, uneori, doar înțelepciune), și spune că este subiectul care se ocupă cu primele cauze și principii ale lucrurilor

Aristotel metafizica part1 by Dragos Sima - Issu

Aristotel - Metafizica_Part1 - [PDF Document

Câteva repere ale logicii aristotelice. sept. Logica nu este o disciplină, ci o imagine oglindită a lumii (Ludwig Wittgenstein) Etimologic termenul logică derivă din grecescul logos, care înseamnă cuvânt, enunţ, discurs, raţionament, raţiune etc. Logica nu este o ştiinţă, ci este mai. Urmându-l pe Aristotel, metafizica apuseană afirmă că orice judecată se poate transforma într-una de predicţie, clădindu-se pe este, ceea ce falsifică existenţa creind identitate între cei doi termeni ai raţionamentului. Exemplu: cercul este pătrat, din care deducem cerc = pătrat, ceea ce este absurd Publicat în: Maxima zilei, Maxime și cugetări | Etichetat: Aristotel Maxima zilei - 27 iunie 2016 De Marius Silvesan pe 27/06/2016 | Lasă un comentariu Aceste soluții imaginare nu au generalitatea teoriilor științifice.Patafizicianul, mai modest și mai prudent, se mulțumește, așadar,cu soluții specifice .Pe de altă parte, în observațiile sale, este interesat de excepții, deoarece anomalia este cea care avansează ideile, potrivit lui Boris Vian, care și-a luat ca deviză o replică din piesa La Belle Aventure de Robert de. De la Aristotel inainte termenul de Metafizica va avea si sensul de Ontologie, dar va mai avea o acceptie de metoda filozofica opusa celei dialectice. Egal este cel care a numit. Aristotel este intemeietor aproape universal a tuturor stiintelor, teoretizat logica, etica, retorica, economia politica, poetica, psiholog , al naturii

Aristotel Metafizica - Scrib

Aristotel (Greacă: Αριστοτέλης) (n. 384 î.Hr. - d. 7 martie 322 î.Hr.) a fost unul din cei mai importanţi filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic, fondator al şcolii peripatetice. A întemeiat şi sistematizat domenii filosofice ca Metafizica, Logica formală, Retorica, Etica. Aristotel s-a născut la Stagira (motiv pentru care i s Revista Tresei: Platon și Aristotel, toți au plagiat nițel. de Victor Eugen Lungu , 28 august 2015. Avocata Loredana l-a plagiat pe Plagiator și a plagiat și ea ceva. Ponta a plagiat. A plagiat și avocata lui - doar cine să știe să apere un hoț mai bine decât un alt hoț? Indispensabilul General Izmană a plagiat și el. În. Aristotel s-a născut la Stagira (motiv pentru care i se mai spune Stagiritul), un oraş din peninsula Chalcidica, în nordul Mării Egee. Tatăl său, Nicomah, a fost medicul regelui Macedoniei, Midas al II-lea, tatăl lui Filip al II-lea şi bunicul lui Alexandru Macedon. Mama sa, pe nume Phaestis, provenea dintr-o familie aristocratică

Ele sunt şi vor rămâne mereu şcoli filosofice de sine stătătoare şi prin ele se va închega metafizica, iar prin Platon şi Aristotel va fi desăvârşită ca disciplină filosofică. De fapt opera celor doi mari filosofi sunt rădăcinile ei perene, înfipte adânc în solul gândirii greceşti Aristotel a fost unul dintre cei mai importanți filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic, fondator al școlii peripatetice.. A fost discipol al lui Platon și a tras concluziile necesare din filosofia acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță afirma că Aristotel este întemeietorul științei politice ca știință de sine stătătoare Așa începe Metafizica, una dintre operele fundamentale ale lui Aristotel. Filosoful grec, discipol al lui Platon, reprezintă imaginea omului care voia să știe, colecționarul de date, cercetătorul metodic, filosoful care a abordat și a studiat tot ceea ce îi ofereau văzul lui și mintea lui

Aristotel si doctrina primului motor V. Chira carte Lectii de fil..) Omonimia substantei la Aristotel V. Chira carte Lectii de fil..) Scolile din perioada elenistica- carte copie xerox; Plotin- neoplatonismul copie xerox; John Locke-teoria ideilor innascute. O critica teologico-filosofica copie xerox; George Berkeley- idealismul extremixt. Articol realizat de Radu Mihai. Toți oamenii au sădită în firea lor dorința de a cunoaște. - Cu această afirmație își începe Aristotel Cartea A a lucrării sale, Metafizica. Și câtă dreptate are Aristotel, de vreme ce oamenii încearcă să cunoască ce anume este viața de atâta timp Aristotel despre adevăr. E absurd să cauţi a judeca adevărurile după lucrurile materiale ce se schimbă într-una şi nu stăruie niciodată în aceeaşi stare; când cauţi adevărul, trebuie să te bizui pe cele ce rămân pururea aceleaşi şi nu suferă nici o schimbare. Portretul lui Aristotel

Aristotel (Aristóteles) a fost unul din cei mai importanþi filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic, fondator al scolii peripatetice. A întemeiat si sistematizat domenii filosofice ca Metafizica, Logica formalã, Retorica, Etica. A fost studentul lui Platon si profesorul lui Alexandru cel Mare 9.În Metafizica Aristotel găseşte cinci trăsăturiale filosofiei; deduce de aici că asemenea trăsături trebuie să le aibă şi filosoful. 10.În Confesiuni Augustin se referă la conceptul de Dumnezeu; el argumentează că Dumnezeu este cauză primă şi imanentă a lumi Aristotel este considerat unul dintre cei mai mari filosofi ai Greciei antice, dar pe lângă filozofie, Aristotel aduce scrie numeroase lucrări în domenii ca politica, metafizica, estetica, etica, logica, fizica, zoologia etc. Vastele cunoştinţe şi filozofia lui Aristotel vor sta ulterior la baza întregii gândirii medievale Aristotel (n. 384, Stageira, Peninsula Chalcidică - d. 322 î.H., Eubeea) - filosof al antichităţii greceşti care a influenţat, prin scrierile sale, întreaga istorie ulterioară a civilizaţiei omeneşti, în principal europene, în asemenea măsură, încât se spune că actualul ciclu al civilizaţiei umane purcede din antichitatea greacă înaintea lui Aristotel, ideea unei unităţi organice proprii frumosului fusese apărată de Platon. La aceste două trăsături caracteristice se adaugă, în Metafizica autorului nostru, o a treia: to horismenon, calitatea de a fi determinat (XII 3, 1078 a)

FEBRUARIE 2012. Raportul dintre teologie şi filosofie (Prologomene la o metafizic crestina- V. Chira carte Studii de pluri) Budismul (copie xerox) Filosofia presocratica-generalitati (V. Chira carte Lectii de fil..) si V. Chira: Istoria filosofiei presocratice in - carte copie xerox) -Thales din Milet Academiei, București, 1968) și Comentariu din perspectivă modernă (apărut în Comentarii la tratatul Despre interpretare al lui Aristotel în 1971) de C. Noica, Addendum cu articolul Aristotel de Pierre Aubenque din Dictionaire des Philosophes (PUF, Paris, 1984) tradus de D. Alexandru, Ed Aristotel este intemeietor aproape universal a tuturor stiintelor, teoretizand logica, etica, retorica, economia politica, poetica, psiholog , al naturii. Opera sa filozofica si stiintifica este vasta, cuprinzand probleme de politica si morala, de metafizica si fizica, de estetica sau de retorica Articole din aristotel scrise de lectiadepsihologie. Psihologia științifică vs. Psihologia preștiințifică. Ebbinghaus spunea ca psihologia are un trecut lung, dar o istorie scurta.. Psihologia s-a nascut în mintea lui Aristotel (De anima) si a devenit stiinta desprinzându-se din mintea, unor fizicieni si fiziologi, la jumatatea secolului al XIX-lea

Video: Metafizica - Wikipedi

Principiul holismului a fost sintetizat de Aristotel în Metafizica astfel: Un întreg este mai mult decât suma părţilor sale. Educaţia holistă este o filozofie a educaţiei care porneşte de la premisa că fiecare persoană îşi găseşte identitatea, rostul şi scopul în viaţă prin conectarea la comunitate/ societate, la. Adica suntem ceea ce facem in mod repetat, cum ar zice Aristotel: Perfectiunea nu este o actiune, ci un obicei Mi-am amintit de Aristotel, de filosofie. Daca va intereseaza sa cititi anumite carti de filosofie, puteti accesa www.gmail.com cu username: filunibuc si parola: charmides

Metafizica lui Aristotel « equilibriu

Metafizica - Aristotel, Gheorghe Vlăduţescu - Paideia

Încă două introduceri în Metafizica lui Aristotel: cărțile

 1. METAFIZICA Traducere, comentariu si note de ANDREI CORNEA Editia a Il-a revãzu tã si adãugitã. H U M A N ITA S BUCURKÇTI ( \*|11*11.1 U > ANA DKA< .» >M IK I V I I MA U I »Ai d. Descrierea C IP a Bibliotecii Nationale A R IS T O T E L M e ta fiz ica / A risto te l; trad., pref. si n o te : A n d rei C o rn ea
 2. ii ca structură constitutivă a lumii care a început cu Aristotel și a fost dezvoltată de Toma de Aquino. În cazul de față lu
 3. area formelor si legilor ce guverneaza in aceste fenomene.Aristotel era si el convins ca aceste legi nu pot fi descoperite decat pe cale notionala, prin.

Fizica aristotelic

Metafizica greacă, de Mircea Arman, apărută recent la editura Tribuna, își delimitează liniile de forță pe ideea după care filosofia greacă nu apare prin miracol și din neant, odată cu Thales, și nici nu imprimă o linie continuă a gândirii antice grecești prin Platon până la Aristotel și, mai departe, la în gândirea neoplatonică, ceea ce implică o schimbare. Vlad T. Popescu februarie 11, 2018 Metafizica lui Dimitrie Cantemir 2019-02-06T10:57:53+00:00 Cărți de citit, filme de văzut Niciun comentariu De curând, la Body, Mind, Spirit , oamenii se opreau mirați și întrebau: A scris Cantemir Metafizica

COMENTARIU Florina Alin

of Being), pe esențialul comentariu al problematicii la Aristotel prezentat de Josef Stallmach: Dynamis und Energeia, pe dissertația lui Ernst Tugendhat (Τὶ καηά ηινος), și pe teza doctorală a lui Inge Bandau cu titlul Vermögen und Möglichkeit in der Ontologie des Aristoteles suflet şi metafizica. Ceea ce înseamnă că Academiile acestea erau un fel de Coridaleu avea şi un comentariu la Poetica lui Aristotel. În al doilea rând, după exemplul comentatorilor antici, şi Coridaleu proceda la expunerea prin întrebări şi răspunsuri, care, în mod evident, are o semnificaţie.

Metafizica Prof. dr. ION ARMEAN

Biserica a pus metafizica lui Aristotel la baza doctrinei trinitatii asa ca avea un ogar mare in cursa. Vezi ce inseamna sa-i tot dai cu Aristotel fara sa-l citesti? Nu vei gasi in Aristotel nici o doctrina a vreunei trinitati ca el are nevoie de un zeu doar ca sa dea un sut in fund universului pentru a-l pune in miscare, si de asta nu are. Sandu Frunză: Sînteți o figură simbolică a creației filosofice în România.Lucrările dumneavoastră de etică și deontologie sînt un reper fundamental al reflecției filosofice. Atît originalitatea lor cît și profunzimea la care ne duc analizele nuanțate pe care le propuneți fac ca textele dumneavoastră să fie un continuu izvor de inspirație și de trezire a creativității

p A r A d i g m e - PhilArchiv

 1. Vladutescu ontologie-si-metafizica-la-greci-presocraticii. 1. Gh. Vlăduţescu ONTOLOGIE Şl METAFIZICĂ LA GRECI - Presocraticii - CUVÂNT ÎNAINTE Ontologie se face de mult, de la Thales, de la Parmenides. Numele însă e de dată ceva mai recentă
 2. at aceasta dezvoltare a filozofiei aristotelice a fost mai ales conceptia platonica despre Idei
 3. Aristotel a murit de o banală boală de stomac. Marele filozof grec, Aristotel, s-a născut la Stagira, în Macedonia, în anul 384 î.Chr (i s-a spus, de altfel, şi Stagiritul). Şi-a făcut studiile la Academia lui Platon, unde s-a dovedit mai întâi un elev strălucit, apoi un profesor şi un gânditor pe măsură maestrului său
 4. Aristotel - omul, ființă socială. Gândirea filosofică despre om nu poate ignora dimensiunea sa socială, astfel că, în lucrarea Politica, Aristotel definește omul prin sintagma zoon politikon, animal social, ceea ce înseamnă că natura umană are definitorie sociabilitatea, capacitatea de a trăi și simți în cadrul.

Holism (holos - în greceşte- tot, totalitate, întreg) susţine ideea că proprietăţile unui sistem (biologic, fizic, social, economic, mental, lingvistic), ca întreg, nu pot fi determinate sau explicate individual de fiecare parte componentă. În schimb, sistemul, ca întreg, determină într-o mare măsură cum se vor comporta părţile lui componente Aristotel a fost recunoscut ca un scriitor faimos, fiind descris drept unul dintre primii polimatematicieni ai lumii. Filosoful intrat în legendă a acoperit domenii precum metafizica, poezia şi morala, logica, zoologia, economia şi meteorologia, consemnează Joel Levy în cartea sa Fizica. Categorii- Aristotel. Orizontul intelectual vast a lui Aristotel acopera majoritatea stiintelor si multe dintre arte. El a fost fondatorul logicii formale, concepand pentru aceasta un sistem finit care timp de secole a fost considerat ca fiind baza acestei discipline. Tot Aristotel el a fost fondatorul studiilor zoologice

Metafizica / Aristotel Ed

Metafizica LIBRARU

 1. Aristotel, în Metafizica, spune că un lucru perfect îndeplinește trei condiții: să arăți dacă ți-a plăcut sau poate nu, iar dacă ai ceva de spus lasă un comentariu, îl aștept cu drag. Pe curând, Daniela. Dă mai departe
 2. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Aristotel et al. - Despre unitatea intelectului, Author: Radu, Length: 372 pages, Published: 2013-03-1
 3. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time
 4. Descartes și Principiile filosofiei. Principiile filosofiei este lucrarea în care Descartes își expune viziunea lui personală asupra filosofiei, precum și implicit baza teoretică pe care o folosește în formularea teoriilor sale. La fel ca Aristotel, Descartes este recunoscut pentru contribuțiile aduse la metoda filosofică
DANTE - DIVINA COMEDIE - 5 volume - POESISPaideia - Paideia - Editura cărților de cultură