Home

Fisa asternere mixturi asfaltice model

FISA ASTERNERE 2014 - [PDF Document

(SMPg-I/ SM STB 1033:2008; Hmed=3cm )Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice t 3 015,470 DB16Hк=1,25 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (ŞMSc- I/2.2 SM STB 1033-2008 gr. 5сm ) m2 86 485,000. Capitolul V. Contract-model. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=25 cm m3 440,00 211 DA12B. in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat m2 1 480,00 4.9..

Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, оснований ,учитывает древесину) m2 69,000 8. Podete. 8.1 Alin. 1. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind. MODEL Actualizat - Declaratie Proprie Raspundere . concrete de transport (distanta si mijloace de transport ) si conditii climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare. Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise,.

Anunt public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire statie de preparare mixturi asfaltice cu nisipuri bituminoase de tipul SMANB50 in localitatea Abram nr. Cad. 51257, jud Bihor Şedinţa C.A.T.-27.08.201 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 15,000 97 DE11A. Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - PB 100.20.8 m 16,00

(DOC) Procedura asternere mixturi asfaltice nou Mariana

Lucrari de constructii proceduri de lucru. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link Date generale despre Ploiesti, administratie publica locala. Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ploiestenii ca s-a finalizat licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari pentru proiectul: Cresterea mobilitatii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrari vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material. 3.4.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe epruvete tip Marshall din mixturi asfaltice preparate in laborator (elaborate din dozaje optime, din probe recoltate de la malaxor sau de la asternere sau carote, dupa executie). 3.4.3 Fisa de date a achizitiei Sectiunea a II-a: Statie de preparat mixturi asfaltice sau contract cu o statie de mixturi asfaltice amplasata la o distanta de cel mult 50 km de locatia lucrarii. Statia trebuie sa aiba Autorizatie de functionare, Inspectie tehnica Autorizatie de mediu, valabile la data depunerii ofertelor. Esalon de asternere. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo

Pentrru execuţia sttraturilor de uzură u se vor avea în vede ere următoare ele tipuri de m mixturi asfaltice, în funcţie dee clasa tehnică ă a drumului (tabel 1): BA - beton asfaltic con nform cu SR EN E 13108-1/C C91 MAS - mix xturi asfaltice stabilizate, cu c schelet min neral robust cconform cu SR R EN 13108-5 5 MAP - mixturi m. ORAŞUL JIMBOLIA. Jimbolia,str. T. Vladimirescu, nr 81, jud. Timiş. APROBAT, PRIMAR, SECRETAR, KABA GABOR NITOI IONEL . DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE. Obiectul. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminte producătorul mixturii asfaltice stocabile. încercările vor fi efectuate în conformitate cu standardul de firma sau fisa tehnica de produs emisa de producătorul fluxantului. Asternerea mixturii asfaltice se face mecanizat. La asternere mixtura asfaltica trebuie să aibă temperatura de minimum. AGREGATE de cariera concasate, destinate utilizarii in productia de mixturi asfaltice , agregate minerale de cariera concasate, destinate utilizarii in lucrari de infrastructura a drumurilor, agregate de cariera concasate pentru blastarea liniilor de cale ferata si filer de calcar. ,Cariera Zam din judetul Hunedoara ;www.econsa.r CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU. Având in vedere : • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completăril

3. fundatii din balast si/sau de balast amestec optimal 4. fundatii din piatra sparta si/sau de piatra sparta amestec optimal 5. straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate la cald. 6. imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate la cald. 7. geocompozit - după caz. 8. dispozitive de scurgere a apelor de suprafata. 9. semnalizari rutiere.

Procedura Asternerea Mixturilor Asfaltice Cilindrate La

  1. Anpm - Prin
  2. gov.m
  3. Caiete de Sarcini Mixturi Asfaltice - Scrib

Agentia pentru Protectia Mediulu

  1. Anexă - gov.m
  2. (DOC) Proceduri dana vlad - Academia
  3. Municipiul Ploiest
  4. 02 Caiete de Sarcini CB - pt
  5. Defalcare Pretului Unita
  6. încercari asupra mixturilor asfaltice si îmbracamintilor

Sectiunea II Cerinte Tehnice - Scrib

Memoriu - Anrma